วัดป่า เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
Home_TH 2017-10-18T05:37:20+00:00

รุ่งอรุณแห่งโพธิศรัทธา

วัดป่าโพธิศรัทธา ต้ังอยู่ ณ อาณาบริเวณที่มีความร่มรื่น เงียบสงบสงัด มีความวิเวก จึงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม-บำเพ็ญสมาธิภาวนา หากท่านประสงค์จะเดินทางมาเยือนวัด สามารถมาได้โดยสะดวก โดยเดินทางจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซิดนีย์มา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมง หรือจากเมืองวูลองกองมา จะใช้เวลา 20 นาที

กิจกรรมวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"Become experienced in the art of doing..."
~Ajahn Anan

When asked how to gain continual results in the practice, Ajahn Anan answered, ​“You have to become experienced in the art of doing—neither over-doing it, nor under-doing it, but doing just the right amount and doing it continuously.”

Practice meditation, but do it for the right reason: for the complete destruction of suffering.

***

Faith is the power of belief and conviction. When you have faith, you’ll be diligent and put forth effort in meditation.

As a result of that effort, mindfulness will naturally follow.

In turn, mindfulness will cause calm and peace to arise within the mind. When the mind is calm, wisdom will grow, and with wisdom in the mind, faith will become stronger. Meditation practice revolves back and forth like this.
From the combined effort you put forth daily, monthly, and yearly, the mind will eventually become calm.

When it becomes calm, there will be no more struggling with procrastination because the mind develops a power unto itself.

Effort then becomes an automatic process.

***

You need effort to take action and effort to let go.

You have to give up everything if you want true calm in the mind.

However, even when calm is attained, keeping it is difficult. For example, to keep a mirror spotless, you have to polish it continuously to stop the build-up of dust and grime.

Looking after calm in the mind is the same; however when the practice gets to the level where you deeply comprehend mind and matter as not-self, there’s no need to look after the mirror anymore,

because you know that even the mirror is not-self.

~ Ajahn Anan Akiñcano

Selections from the book "Reflections on Emptiness"
... See MoreSee Less

14 hours ago

Monks from Bodhisaddha will be attending the Royal Cremation Ceremony for His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on Thursday 26th October at Wat Buddharangsee, Leumeah.Information on the Royal Cremation of His Majesty Bhumibol Adulyadej to be held on Thursday 26th October 2017, 1:00pm-10:30pm (approximately) at Wat Pa Buddharangsee, Leumeah, Sydney, NSW, Australia.

10:30am - Monks go for alms round and offering of merits to His Majesty the late King
1:00pm - Offering of ceremonial sandalwood flowers (first period)
4:00pm - Monks of other traditions chant in dedication to His Majesty the late King
5:00pm Monks of the Thai tradition chant in dedication to His Majesty the late King
- Meditation in recollection of the boundless compassion of His Majesty the late King
6:00pm - Offering of ceremonial sandalwood flowers (second period)
8:30pm - (finishing of ceremonial sandalwood flower offering) Await the King of Thailand, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun to preside over the Royal Cremation Ceremony of His Majesty Bhumibol Adulyadej, through live viewing on TV broadcast from Thailand.
10:00pm (approximately) - After King of Thailand, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun has performed the royal cremation at the Royal Crematorium, officials and the public will offer ceremonial sandalwood flowers (third period).
- final tribute and traditional public performances in front of the Royal Urn

Wat Pa Buddharangsee, 39 Junction Road, Leumeah

*please dress appropriately
*there is a complimentary bus service leaving at 5:30pm from Wat Prayot Geeo, Wat Thai Annandale, and Rampung Store.
*there is a complimentary shuttle bus from 1pm till midnight going to and from Leumeah train station and the monastery.
... See MoreSee Less

3 days ago

Monks from Bodhisaddha will be attending the Royal Cremation Ceremony for His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on Thursday 26th October at Wat Buddharangsee, Leumeah.

... See MoreSee Less

2 weeks ago

Load more

VIEW ALL POSTS

วัดป่าโพธิศรัทธา

295 Wilton Road, Wilton

NSW 2571 AUSTRALIA

เปิดเวลา 9.00-13.00 น. ของทุกวัน

อีเมล์: wat@bodhisaddha.org

โทร: 0481-811-877

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิกุสุมา

Level 2, 203-209 Thomas St., Haymarket

โทร: (02) 9211-1188

อีเมล์: bmcentre@bodhikusuma.com

www.bodhikusuma.com

สมัครสมาชิก

เพื่อให้ท่านสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมภายในวัด

ท่านจะได้รับข่าวสาร 1-2 ครั้ง ต่อเดือน จาก newsletter@bodhi.org.au