Loading Map....

Date/Time
Date(s) - Sun, 30 Oct 2022
10:00 am - 2:00 pm

Location
วัดป่าโพธิศรัทธา Bodhisaddha Forest Monastery

Categories


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่อยู่จำพรรษา ณ วัดป่าโพธิศรัทธา
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น.
295 Wilton Road, Wilton, NSW

 

– กรุณาลงทะเบียนที่ robes.eventbrite.com.au เพื่อรับผ้ากฐิน​เราจะสำรองผ้ากฐินเตรียมไว้ให้ 1 คน ต่อ 1 ชิ้น ซึ่งสามารถไปรับผ้าได้ที่โต๊ะผ้ากฐิน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ก่อนเริ่มพิธีทอดกฐิน

– ปัจจัยที่ได้รับจากการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จะนำไปเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาโพธิศรัทธา

 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วัดป่าโพธิศรัทธา เลขที่ ๒๙๕ ถนนวิลตัน, วิลตัน

ตารางกำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

๐๘.๐๐ น. เตรียมการสำหรับพิธีการทอดกฐิน (ยินดีต้อนรับอาสาสมัครช่วยงาน)

๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นและสวดพระปริตร (มีการถ่ายทอดผ่าน โปรแกรม Zoom video conference ID:508 057 650 รหัสผ่าน:dhamma)

๑๙.๓๐ น. พระธรรมเทศนา โดย พระเถระ (ภาษาอังกฤษ)

 

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตที่สระน้ำมุจลินท์

๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร และเรียนเชิญผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคี

สวดมนต์พิธีทอดผ้ากฐินและผ้าบริวารกฐิน ประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีโดย

พร้อมเพรียงกัน ฟังสัมโมทนียกถาตามสมควรแก่เวลา

พระสงฆ์ให้พร

๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธีทอดกฐินสามัคคี

ทางวัดขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมพิธีทอดกฐินตามโอกาสปีละครั้ง เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกท่านทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดกาลนานเทอญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทางวัดได้เตรียมผ้ากฐินไว้ให้ (1 ชิ้นต่อคน) และค่าทำบุญนั้นตามกำลังศรัทธา กรุณาจองผ้ากฐินที่ robes.eventbrite.com.au
– ทางวัดมีรถรับส่งบริการ รถออกจากศูนย์ Bodhikusuma ในเมือง เวลา 8.00 น. ที่นั่งมีจำกัด โปรดจองล่วงหน้า ที่อีเมล wat@bodhisaddha.org หรือโทรติดต่อที่เบอร์ (02) 9211-1188