ธรรมะ2018-02-26T08:49:03+00:00

วีดีโอวัดป่าโพธิศรัทรา

วัดป่าโพธิศรัทธา เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถานที่วิเวก รายล้อมไปด้วยป่า ถ้ำ และแม่น้ำ การเดินทางมาเยือนโดยใช้รถ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง หากเดินทางจากตัวเมืองซิดนีย์มา

วีดีโอธรรมะ

พระธรรมเทศนาโดย
ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน
วัดมาบจันทร์