Loading Map....

Date/Time
Date(s) - Wed, 16 Jan 2019
7:00 pm - 9:00 pm

Location
วัดป่าโพธิศรัทธา Bodhisaddha Forest Monastery

Categories


 

ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ปีนี้ จะครบ ๒๗ ปีของการมรณภาพหลวงพ่อชา สุภัทโท ทางวัดป่าโพธิศรัทธา จึงได้จัดงาน “งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท )” ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันปฏิบัติธรรมของญาติทางธรรม และลูกศิษย์ที่เคารพในองค์ หลวงพ่อชา ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกัน
 
งานปฏิบัติธรรม อาจาริยบูชา หลวงพ่อชา สุภัทโท
ในวันพุธที่ 16 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 19.00 น.- 21.00 น. ณ วัดป่าโพธิศรัทธา