รุ่งอรุณแห่งโพธิศรัทธา

วัดป่าโพธิศรัทธา ต้ังอยู่ ณ อาณาบริเวณที่มีความร่มรื่น เงียบสงบสงัด มีความวิเวก จึงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม-บำเพ็ญสมาธิภาวนา หากท่านประสงค์จะเดินทางมาเยือนวัด สามารถมาได้โดยสะดวก โดยเดินทางจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซิดนีย์มา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมง หรือจากเมืองวูลองกองมา จะใช้เวลา 20 นาที

กิจกรรมวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Comment on Facebook

🙏🙏🙏

ขออนุโทธนาบุญด้วยคาะสาธุ🙏🙏🙏

Bodhisaddha Hall Buddha Enshrinement Ceremony on this Sunday 28th April, 10am - 2pm.

 

Comment on Facebook

🙏🙏🙏

The walls for Bodhisaddha Hall have started to come up. Getting ready for the placing of the shrine for the Buddha statue soon. 
There are still seats left on the complimentary bus (from Haymarket) for the Buddha Enshrinement Ceremony on the 28th April.

 

Comment on Facebook

Best wishes

🙏🙏🙏

อนุโมทนาสาธุค่ะ

Photos from the alms round in Wollongong yesterday. 
The next event in the monastery will be the Buddha Enshrinement Ceremony on 28th April.

 

Comment on Facebook

🙏🙏🙏

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Sadhu Sadhu Sadhu

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

กราบสาธุค่ะ🙏🙏🙏

😊🙏🏻anumodhana sadhu sadhu

+ View previous comments

Earthworks have been completed and now is the preparation for the pouring of the concrete slab. All underground services must be run first. 
The Buddha Enshrinement Ceremony in the hall is scheduled for 28th April. See the website for more details.

 

Comment on Facebook

Good work, so happy to see the progress.

🙏🙏🙏

Load more

วัดป่าโพธิศรัทธา

295 Wilton Road, Wilton

NSW 2571 AUSTRALIA

เปิดเวลา 9.00-13.00 น. ของทุกวัน

อีเมล์: wat@bodhisaddha.org

โทร: 0481-811-877

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิกุสุมา

Level 2, 203-209 Thomas St., Haymarket

โทร: (02) 9211-1188

อีเมล์: bmcentre@bodhikusuma.com

www.bodhikusuma.com

สมัครสมาชิก

เพื่อให้ท่านสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมภายในวัด

ท่านจะได้รับข่าวสาร 1-2 ครั้ง ต่อเดือน จาก newsletter@bodhi.org.au