Loading Map....

Date/Time
Date(s) - Sun, 17 Jul 2022
5:00 pm - 7:00 pm

Location
วัดป่าโพธิศรัทธา Bodhisaddha Forest Monastery

Categories


ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ณ วัดป่าโพธิศรัทธา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา