Loading Map....

Date/Time
Date(s) - Sat, 20 Jul 2024
10:30 am - 7:30 pm

Location
วัดป่าโพธิศรัทธา Bodhisaddha Forest Monastery

Categories


 

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ณ วัดป่าโพธิศรัทธา ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

*ตารางกิจกรรม​เต็มวันตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 20.00 น.

*พิธีการเวียนเทียน สวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังธรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 19.30 น.

FULL PROGRAMME กำหนดการ (MAY JOIN ANY SESSION)

10:30 AM ALMS ROUND & DANA MEAL OFFERINGS

(พระบิณฑบาตในวัด และถวายภัตตาหาร)

11:00 AM MONKS GIVE BLESSING & SHARED LUNCH

(พระสงฆ์ให้พรและรับประทานอาหารร่วมกัน)

12:30 PM – 4:30 PM PRACTICE INSTRUCTIONS, SITTING MEDITATION & WALKING MEDITATION

(คำแนะนำการปฏิบัติ – นั่งสมาธิ – เดินจงกรม)

5:00 PM ĀSĀLHA PŪJĀ CEREMONY,

DHAMMA TALK & CANDLE PROCESSION

(ฟังธรรม – พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)

7:30 PM CEREMONY ENDS (เสร็จพิธี)

*FOR PERMISSION TO CONTINUE PRACTICE OVERNIGHT, EMAIL (หากต้องการค้างคืนปฏิบัติธรรมต่อ ติดต่อได้ที่ อีเมล bodhisaddha@gmail.com)

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา