Loading Map....

Date/Time
Date(s) - Sun, 05 Nov 2017
10:30 am - 1:00 pm

Location
วัดป่าโพธิศรัทธา Bodhisaddha Forest Monastery

Categories


วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10.30 – 13.00 น.

ตารางเวลา

 • 10.30 น.
  •  ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ
  • รับพรจากคณะสงฆ์
  • ทำวัตรสวดมนต์ร่วมกับญาติโยมที่มาบุญ
  • รับประทานอาหาร
 • 12.00 – 13.00 น.
  • รวมฟังพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อดำรง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

 

พระครูภัทรธรรมสิริ (หลวงพ่อดำรง สิริภทฺโท)

เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง สาขาที่ 25 วัดหนองป่าพง
ตั้งอยู่ที่ ตำบล เตย อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี

ประวัติพระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภทฺโท)

ชาติภูมิ เกิดวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๙๗
ณ.บ้านคำเกิ่ง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๑๒ อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมี พระครูพิพิจสาธุคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๑๓ แสวงหาอาจารย์ได้ไปฝากตัว เป็นลูกศิษย์ กับหลวงพ่อพระมงคลกิตติธาดา
ณ.วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบล ฯ
พ.ศ.๒๕๑๔ ได้กราบลาหลวงพ่อพระมงคลกิตติธาดาไปอยู่กับหลวงพ่อชา สุภทฺโท
ณ.วัดหนองป่าพง
พ.ศ.๒๕๑๔ หลวงพ่อชา สุภทฺโท ก็ได้ส่งไปจำพรรษาที่ วัดป่าวนโพธิญาณ อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๑๕ หลวงพ่อชา สุภทฺโท ได้ส่งไปจำพรรษาที่ วัดป่าโนนสำเริง(ภูดินแดง)
อ.กันทราลักษ์ จ.ศรีษะเกษ งานกฐินเสร็จก็กลับวัดหนองป่าพง
พ.ศ.๒๕๑๖ หลวงพ่อชา สุภทฺโท ก็ได้ส่งไปจำพรรษาที่ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
กับหลวงพ่ออเนก ยสฺทินโน หน้าแล้งก็ได้ ไปเดินธุดงค์ (รุกขมูล)ตามสถานที่
ต่างๆ เช่น จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด เป็นต้น
พ.ศ.๒๕๑๗ กลับจากเดินธุดงค์แล้ว ท่านส่งไปจำพรรษาที่วัดป่าวนโพธิญาณ อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่ง กับหลวงพ่อเรืองรฤธิ์ จนฺทสโร ซึ่งเป็นประธานในขณะนั้น
พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงพ่อชา สุภทฺโท ท่านก็ได้ส่งไปเป็นประธานสงฆ์ ที่วัดป่าหนองแก้ว
อ.กันทราลักษ์ จ.ศรีษะเกษ
พ.ศ.๒๕๑๙ หลวงพ่อชา สุภทฺโท ท่านก็ได้ส่งไปเป็นประธานสงฆ์ ที่วัดป่าน้ำคำเกิ่ง ต.เตย
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับเป็นเจ้าคณะตำบลเตย เขต ๒
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท จรทช พระครู พระครูภัทรธรรมสิริ
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม