ที่อยู่วัด :

Bodhisaddha Forest Monastery

295 Wilton Road, Wilton

NSW 2571 AUSTRALIA

เยือนวัด

วัดเปิดให้เข้า 

วันจันทร์ – วันศุกร์:  เวลา 09.00 – 13.00 น.

วันเสาร์ และ วันอาทิตย์:  เวลา 09.00 – 15.00 น.

การติดต่อ : 

+61 (0)418-811-877

wat@bodhisaddha.org

ถวายอาหารแด่พระสงฆ์  เวลา 10.30 น.

รับพรจากพระสงฆ์ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และรับประทานอาหาร

กลางวัน

เวลา 11.45 – 12.30 น. สนทนาธรรม

กรุณาแต่งกายสุภาพ

ติดต่อวัดป่าโพธิศรัทธา

กรุณาสมัครสมาชิก เพื่อให้ท่านสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมภายในวัด

    [recaptcha]