น้องชายในผ้าเหลือง (Documentary: My Brother, Buddhist Monk) (THAI SUBTITLES)

ซันเทอรี่ (อายุ 26 ปี) ตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่่างในฟินแลนด์ เพื่อมาบวชเป็นพระที่ประเทศไทย และเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ที่จะสละทุกอย่างทางโลกไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ บ้าน เพื่อน และครอบครัว และเข้าสู่โลกทางธรรมในชีวิตที่เหลือ พี่สาวของซันเทอรี่จึงลงมือกำกับและถ่ายทำสารคดีชิ้นนี้ขึ้นมา

Santeri (26) decides to become a monk in Thailand and to give up everything he has in Finland. His sister and the director of the documentary Anja Ahola, wants to understand her brother’s great decision to leave behind his possessions, friends and family and to become an ascetic Buddhist monk for the rest of his life.